Komunikat techniczny III WMR

dodano: 05.03.2017 | komentarzy (3)

Komunikat Techniczny III Wolsztyńskiego Maratonu Rowerowego

1. III Wolsztyński Maraton Rowerowy odbędzie się w ramach cyklu Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2017.

2. Głównym organizatorem Maratonu jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Klub Kolarski Fala Park”.

3. Współorganizatorzy: Burmistrz Wolsztyna, Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, Wolsztyński Dom Kultury Sklepy rowerowe „TURYSTA”.

4. Organizacja Maratonu:

 • Komandor: Adam Kopacz, tel. 604 582 996
 • Koordynator: Paweł Franz, tel. 782 362 872,
 • Sędzia główny: Marek Michalski, tel. 608 603 620,
 • e-mail: kontakt@kkfp.pl

5. Pomiar czasu: www.time2win.pl

6. Termin: 23-24 czerwca 2017r.

7. Baza III WMR – Drzymały 4, 64-200 Wolsztyn – Muszla Koncertowa.

8. START I META: aleja parkowa przy Pałacu (przedłużenie ul. Komorowskiej, wjazd od ulicy Drzymały, jak do Hotelu Pałac Wolsztyn).

9. W bezpośrednim sąsiedztwie bazy Maratonu dostępny będzie bezpłatny parking dla uczestników na ulicy Komorowskiej.

10. Trasa maratonu.

Trasę maratonu stanowi pętla o długości 73 km. Zawodnicy startujący na poszczególnych dystansach pokonują ją odpowiednio jeden, dwa lub trzy razy. Trasa będzie oznakowana zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych.

 1. START: aleja parkowa przy skrzyżowaniu ul. Komorowskiej i ul. Drzymały, wyjazd na ulicę w prawo
 2. Ok. 250 m. – nawrót na rondzie
 3. Na drugim rondzie trasa maratonu prowadzi w lewo (3 zjazd, kierunek na Nowy Tomyśl)
 4. Droga 305 (przez miejscowości Karpicko -> Barłożnia Wolsztyńska -> Błońsko -> Kuźnica Zbąska do miejscowości Boruja Kościelna), ok. 17,1 km.
 5. Skręt w prawo, na Kąkolewo -> Grodzisk Wielkopolski (ok. 14.4 km).
 6. Skrzyżowanie z drogą 308, skręt w prawo (obwodnica Grodziska Wielkopolskiego, ok. 2km). Skręt w prawo, ul. Nowa, ok. 300 m skręt w lewo w ulicę Środkową.
 7. Po około 300m ostry skręt w prawo, na Gnin (ok. 4,8km) -> Skręt w prawo, do miejscowości Wioska, ok. 4.6 km) -> skręt w prawo w kierunku Nowego Tomyśla (ok. 16 km). Przejeżdżamy przez miejscowości: Jabłonna, Wola Jabłońska, Boruja Nowa).
 8. Skrzyżowanie z drogą 305. Skręt w lewo (na Wolsztyn).
 9. Poruszamy się drogą 305 ok. 16,1 km. Przejeżdżamy przy miejscowości Kuźnica Zbąska, Błońsko, Barłożnia Wolsztyńska, Karpicko).
 10. Na rondzie 1 zjazd -> ul. Drzymały
 11. Dla dystansu MINI: po ok. 750 m zjazd do mety w prawo na aleję parkową.

Dla dystansów MEGA i GIGA jazda prosto ulicą Drzymały (ok. 1 km) do kolejnego ronda i na nim nawrót na kolejne rundy (odpowiednio dla Mega – jedną i GIGA – dwie)

11. Trasa maratonu została starannie dobrana pod kątem uciążliwości ruchu na tych drogach zarówno rowerzystów dla pozostałych uczestników ruchu drogowego jak i odwrotnie. 

12. Plan zawodów:

 • Piątek 23 czerwca 2017r.
  • godz. 18:00 - otwarcie biura zawodów, wydawanie numerów startowych,
  • godz. 21:00 - odprawa techniczna,
  • godz. 22:00 - zamknięcie biura zawodów.
 • Sobota 24 czerwca 2017r.
  • godz. 6:00 – otwarcie biura zawodów, wydawanie numerów startowych,
  • godz. 7:00 – start pierwszej grupy na dystansie GIGA,
  • godz. 9:00 – start pierwszej grupy na dystansach MEGA i MINI,
  • godz. 14:00 – do tej godziny zawodnicy z dystansów MEGA i GIGA muszą rozpocząć pokonywanie ostatniej pętli maratonu,
  • Godz. 18:00 – dekoracja najlepszych zawodników, losowanie nagród, oficjalne zakończenie maratonu,
  • Godz. 18:00 – zamknięcie tras III WMR, zakończenie imprezy.

13. UWAGA! Osoby z dystansów MEGA i GIGA, które nie zmieszczą się w limicie czasu (godz. 15:00) na ostatnie okrążenie, będą kierowane na metę maratonu.

14. Planując udział w maratonie i wybierając dystans prosimy o wzięcie pod uwagę powyższego planu. Osoby, które nie ukończą wyścigu do godziny 18:00 nie będą brały udziału w dekoracji zwycięzców.

15. Zawodnicy, którzy nie ukończą maratonu do tego czasu, mogą kontynuować jazdę (do godziny 20:00) i zostaną sklasyfikowani.

16. Kategorie i grupy startowe. Organizator dopuszcza do startu w III WMR we wszystkich kategoriach wiekowych przewidzianych w regulaminie Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych.

17. KATEGORIA K1 i M1 BĘDĄ DOPUSZCZONE DO STARTU TYLKO NA DYSTANSIE MINI.

18. Podział na grupy startowe Organizator opublikuje 22 czerwca 2017r.

19. Zawodnicy będę startować w grupach ok. 10-osobowych w odstępach 3-minutowych (oddzielnie rowery szosowe i rowery inne).

20. Maraton będzie odbywał się przy otwartym ruchu drogowym, a wszyscy zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy: Prawo o Ruchu Drogowym, w szczególności:

 • rozdziału 3 oddział 10: Ruch pojazdów w kolumnie Art. 32
  1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać: - rowerów – 15;
  2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200m dla kolumn pozostałych pojazdów – rowerów
  3. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego
 • rozdziału 3, oddział 11: Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych.

Jest to obowiązek każdego uczestnika maratonu przez cały czas trwania imprezy, co potwierdza podpisaniem oświadczenia uczestnika imprezy.

21. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania zapiętego kasku sztywnego. Brak kasku skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.

22. Zapisów na Maraton można dokonać na stronie: http://www.zapisy.time2win.pl/games/p_view/53

23. Limit uczestników to 700 osób.

24. Zamknięcie zapisów internetowych nastąpi w momencie osiągnięcia limitu uczestników lub 18 czerwca 2017r. Po tym terminie zapisanie się na maraton będzie możliwe tylko w dniu maratonu.

25. Opłata startowa: 80 zł. Osoby, które ukończyły 70 rok życia: 45 zł.

Opłaty przyjmujemy do 19 czerwca 2017 r. (do tego dnia opłata powinna zostać zaksięgowana na koncie organizatora). Po tym terminie opłata startowa wzrasta do 100 zł i będzie można ją uiścić 23-24 czerwca w biurze zawodów.

UWAGA! Organizator nie przewiduje zwrotu wpisowego w przypadku wycofania się ze startu.

Wpłaty będą przyjmowane na poniższy numer konta:

 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Kolarski Fala Park"
 • Ul.Poznańska 1
 • 64-200 Wolsztyn
 • Konto Bank BGŻ: 91 2030 0045 1110 0000 0392 2020

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika dystans oraz rok urodzenia. Pozwoli nam to skutecznie identyfikować wpłaty.

Osoby, które potrzebują fakturę lub rachunek za udział w naszym maratonie prosimy o taką informację w dniu zapłaty wpisowego – zgodnie z przepisami możemy wystawić fakturę lub rachunek w ciągu siedmiu dni od daty wpływu wpisowego na konto. Po terminie 7 dni od wpływu środków na konto nie wystawiamy rachunków ani faktur.

Rachunki lub faktury będzie można otrzymać w dniach 23-24 czerwca 2017r. w biurze zawodów.

27. Świadczenia i nagrody

 • możliwość uzupełnienia płynów i kalorii podczas jazdy w punktach żywieniowych,
 • ubezpieczenie NNW,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • oprawę zawodów,
 • okolicznościowy medal dla wszystkich uczestników, którzy ukończą maraton
 • trofea sportowe dla każdej osoby będącej na podium, na dystansach MINI – MEGA – GIGA w poszczególnych kategoriach,
 • posiłek regeneracyjny na mecie,
 • gwarancja dobrej zabawy.

Nagrody, w tym nagrodę główną rozlosujemy spośród obecnych na losowaniu uczestników maratonu. W losowaniu nagród będą brały udział osoby, które będą obecne na oficjalnym zakończeniu Maratonu i które udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

28. Uwagi:

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego komunikatu, jeśli z ważnych przyczyn zajdzie taka potrzeba.

W przypadku wycofania się zawodnika z udziału w zawodach w trakcie trwania maratonu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest on zgłosić ten fakt organizatorowi pod numerem telefonu 668 332 196 lub w namiocie pomiaru czasu. W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, organizator ma prawo wycofać zawodnika.

29. Maraton odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

Dodaj komentarz

Dodane komentarze (3)

Jan

dodano: 19.06.2017

Do Adam nie wy tylko MY

Adam

dodano: 19.06.2017

Zapisy w dniu zawodów czyli..........................................wpadamy i wygrywamy wszystkie kategorie

Daniel

dodano: 06.03.2017

Będzie fajnie.